Har i dagarna med ökad spänning följt de få mediernas intresse för Gotland och dess totala avsaknad av försvar. År 2004 lades sista militära regementet ned på ön i tron om att evig fred var kommen till Jorden.
Nu idag 2011 visar sig en annan värld även för politikerna. Vi andra har kanske aldrig sett den eviga freden komma, men det är en annan sak.

Både Kristdemokraterna och Folkpartiet anser att Sverige måste ha något slags reguljärt försvar på ön då den är oerhört strategisk för hela Östersjön. Den som regerar över Gotland har kontrollen över hela havet från söder hela vägen norr ut in i Bottenhavet och Finska Viken.

Detta förstod även vi svenskar en gång i tiden. Vi hade starkt militärt fäste på ön just för att den var så betydelsefull.

Idag saknas flyg, luftvärn, marinkapacitet på ön och dessutom saknar vi förmåga att snabbt ens kunna sätta in militär kapacitet för ett försvar.

De baltiska länderna på andra sidan Östersjön bara några minuter bort med flyg, saknar också till stora delar eget försvar. De har viss liten kapacitet liknande vårt HV och förlitar sig till fullo på att NATO finns till hands i luften för dem och att de får hjälp när så behövs.

Är man blind som hönan eller fortsätter att leva som strutsen, som våra politiker vill att vi skall leva så är inte heller detta ett problem stort nog att uppmärksammas i de större medierna. Men alltfler börjar vakna och inse att förr eller senare måste vi börja leva i den verklighet som finns intill oss med öppnade ögon.


I Slite på Gotland bygger Rysk/Tyska företag en stor Ro/Ro hamn för NorthStream gasprojektet. Det är ju bra om det skapar lite jobb för svenskar. Men kan ju även finnas andra nackdelar i skymningsläge.

Om man dessutom tittar vidare på Rysk militär upprustning som sker så ter sig bilden ännu mer hotfull. Landet strävar efter att åter bli en stormakt. Östersjön skall prioriteras och omgruppering sker av marinkommandon till StPetersburg från Moskva mm. Amfibiekapacitet att flytta mer män än vi har totalt i svenska försvaret placeras och byggs ut i Östersjön.
Vidare finns strategiskt missilförsvar med 50 mila kapacitet placerat i Kaliningrad och strax intill gränsen mot de Baltiska staterna.
Egna ekonomiska intressen skall bevakas och skyddas ( NorthStream ) mot angrepp eller sabotage.


I dagarna diskuteras om vi skall sända Gripenplan till Libyen för att delta i det internationella samarbetet mot att skydda civila från slakt. Frågan är naturligtvis het och som vanligt velar vi och kan inte fullt ut delta i operationen.
Kanske kan vi delta om vi inte bombar, utan bara flyger runt och visar våra plan. Blir piloterna sedan beskjutna eller anfallna så skall de fly eller undanmanövrera och sedan ringa 90.000 ( ja, jag är gammal ) eller 911 eller 112, inte fan vet jag vad larmnumret är idag, och sedan låta storebror USA komma och ta hand om mobbarna.
Fan, kan vi inte någonsin göra något fullt ut?!

För den som vill fördjupa sig i ämnet Gotland rekommenderar jag följande länkar. De är läsvärda och kanske vaknar ytterligare någon upp ur koman.

http://cornucopia.cornubot.se/2011/03/sammandrag-fran-forsvarsseminariet.html
( Försvarsseminarium )

http://gyllenhaals.blogspot.com/2011/03/fler-befarar-kapplopning-om-gotland.html
( Politikers uppvaknande )

http://oplatsen.wordpress.com/2011/03/21/upprustning-av-ubatsvapnet-i-ostersjoflottan-i-sikte/
( Förstärkning av U-båtsflottan )

http://oplatsen.wordpress.com/2011/03/19/jatteorder-pa-ytstridsfartyg/
( Order på 23 miljarder till Östersjön )

http://oplatsen.wordpress.com/2011/03/11/franska-pansarbilar-till-granskyddet/
( Nya fordon till Gränsskyddet )

/ Christer