Det går att finna statistik på nästan allt om man vill. Men vad kan man ha det till?
För att jämföra i första hand och prognostisera i andra.

Jag har studerat lite statistik nu under kvällen och redovisar några intressanta fakta till er. ( All statistik är hämtad från SCB.se Statistiska Centralbyrån )

* Sveriges Folkmängd är 9.408.028 personer

* Sveriges Arbetskraft är 4.916.000 personer

* Sveriges Arbetslöshet är 349.000 personer

* Sveriges Genomsnittliga månadslön för tjänsteman privat sektor 33.480 kr/mån

* Relativt Arbetslöshetstal i Sverige 7,1%

* Timlön för arbetare i privat sektor 142,30 kr/h ( 24.475 kr/mån )

* År 2000 förbrukade varje invånare 35 liter diesel, år 2009 var förbrukningen 87 liter per inv.

* Medellivslängden för kvinnor var 83,4 år ( 2009 )

* Medellivslängden för män var 79,4 år ( 2009 )

* Trenden i medellivslängd är att skillnaden krymper mellan kvinnor och män.

* Under 2009 dog 90.080 personer, varav 46.388 var kvinnor och 43.692 män.

Så här kan man sitta i timtal och göra uppföljningar. Ännu intressantare blir det när man börjar kolla ekonomin nationellt och internationellt. Faktorer som påverkar köpkraft och vår ekonomi.

Men det får ni läsa om själva.

Rent statistiskt borde jag vara trött vid den här tidpunkten på kvällen och känner jag efter så är jag nog det också. 🙂

Vi ses snart.
/ Christer